نهال گردو پدرو | رویال گردو | مرجع تخصصي توليد و اصلاح نژاد گردو | گردو چندلر | گردو پيوندي

نهال گردو پدرو پیوندی (Pedro)

گردو پدرو بخاطر یکی از ویژگی هایی که دارد مورد توجه قرار می گیرد.برای مناطق اب و هوایی سرمای بالا مناسب می باشد.درخت این گردو پایه کوتاه بوده و از نظر دیر برگ دهی همانند چندلر بوده و حدود 20 روز پس از درختان بذری شروع به رشد می کند.این رقم برای کشت متراکم مناسب است عملکرد این گردو بسیار بالا بوده و همین طور به دلیل تولید گل نر برای سایر ارقام نیز تولید گرده زا دارد.

تنها عیبی که این گردو دارد به گرمای تابستان بسیار حساس بوده و مناسب برای مناطقی که تابستان های خنک دارد می باشد.

ارقام گرده دهنده فرانکوت و روند می باشد.

نهال گردو پدرو زود بازده بوده و ارقامی کهدر جوانه های انتهایی بارده هستند 40 الی 50 درصد بیشتر محصول می دهند.

در نتیجه این رقم در بسیاری از مناطق ایران پرورشش کردو گسترش یافته اند است.

این رقم در شرایط اب وهوای مدیترانه ای در نواحی که دارای تابستان های معتدل و زمستان های سرد باشد به خوبی رشد می کند.

نیاز سرمایی این گردو حدود 1500-300 ساعت دمای 0تا 7 درجه سانتیگراد بسته به رقم می باشد.

وزن میوه 12 گرم

اندازه میوه 38 mm

وزن مغز میوه 5-7 گرم

مدت ابیاری 20لیتر در 20 روز

عمر اقتصادی بیش از 100 سال

 تحمل خشکی متحمل فاصله کاشت 7*8

درخت گردو،نهال گردو :

گردو میوهای گرد، با دو پوسته، یکی نرم و سبزرنگ که به تدریج خشک می‌شود و از بین می‌رود و دیگری سخت و چوبی است. مغز آن خوراکی است و روغن فراوان دارد. گردو، میوه مغزدار باارزشی است که انواع مختلفی دارد و دارای چوب باارزش،جوانه های گردو به 700-1500 ساعت سرمای زیر 7 درجه نیاز دارد،دمای تا 11- درجه را تحمل می کند.